Cennik Centrum Stomatologii "Serbinowska"

Konsultacja stomatologiczna

150 -200 zł

Wypełnienie kompozytowe (1, 2, 3 powierzchnie)

350 - 450 zł

Wkład z włókna szklanego

400 - 500 zł

Leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego (nie obejmuje odbudowy zęba)

700 – 900 zł

Leczenie endodontyczne zęba siekacza dwukanałowego (nie obejmuje odbudowy zęba)

900 - 1200 zł

Leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego (nie obejmuje odbudowy zęba)

900 – 1200 zł

Leczenie endodontyczne zęba trzonowego (nie obejmuje odbudowy zęba)

1100 – 1400 zł

Standardowy wkład koronowo-korzeniowy

300 – 500 zł

Usunięcie wkładu koronowo – korzeniowego

100 - 300 zł

Usunięcie złamanego narzędzia z kanału

200 - 400 zł

Pokrycie perforacji

300 - 400 zł

Ekstyrpacja miazgi

250 – 300 zł

    

Stomatologia dziecięca

Wizyta adaptacyjna

150,00 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne (glassjonomer)

200 – 250 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (kompozytowe) (1, 2, 3 powierzchnie)

300 – 500 zł

Dewitalizacja – zatrucie zęba

150 - 300 zł

Leczenie endodontyczne zęba mlecznego (cena nie obejmuje wypełnienia korony zęba)

300 – 350 zł

    

Radiologia

Zdjęcie pantomograficzne

100,00 zł

Tomografia 3D

250,00 zł

Zdjęcie wewnątrzustne

50,00 zł

    

Profilaktyka

Piaskowanie, skaling, polerowanie

250 - 500 zł

Fluoryzacja

150 - 250 zł

Lakowanie zębów

150 – 250 zł

Instruktaż higieny jamy ustnej

150,00 zł

Lakierowanie

150,00 zł

Sedacja wziewna

150 – 200 zł

Chirurgia

Ekstrakcja zęba

350 - 500 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego

200 – 250 zł

Ekstrakcja ósemki

400 - 800 zł

Usunięcie zmiany na błonie śluzowej

400 - 500 zł

Pokrycie recesji przy jednym zębie

900 - 1000 zł

Resekcja

1400 – 1600 zł

Usunięcie torbieli

300 - 500 zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego

600 - 700 zł

Nacięcie ropnia

200 – 300 zł

    

Implantologia

Konsultacja implantologiczna

200,00 zł

Zabieg wprowadzenia implantu

2000 - 4000 zł

Odsłonięcie jednego implantu

200 - 400 zł

Odbudowa kości

1500 - 4500 zł

Indywidualna śruba gojąca

800 – 1200 zł

    

Protetyka

Konsultacja protetyczna

200,00 zł

Wizyta diagnostyczna (modele diagnostyczne+zdjęcia+ustalenie planu leczenia)

500 zł

Rejestracja zwarcia centralnego wraz z wyciskami i artykulacją

350 zł

Wybielanie lampą

1100 - 1800 zł

Korona metalowo – porcelanowa

1100- 1200 zł

Korona pełnoceramiczna

1500 - 2200 zł

Licówka porcelanowa

2000 zł

Naprawa protezy

300 - 400 zł

Zdjęcie starego mostu (cena za punkt)

150 - 250 zł

Korona tymczasowa na implancie

1800 - 2500 zł

Korona na implancie

2500 - 4000 zł

Wkład korzeniowo – koronowy lany

450 – 800 zł

Mikroproteza

500 - 800 zł

Proteza częściowa

800 – 2000 zł

Proteza całkowita

1600 – 2000 zł

Proteza szkieletowa

2500 – 3000 zł

Podścielenie protezy

300 - 600 zł

Proteza uzupełniająca jednego zęba

250 - 400 zł

Szyna zgryzowa / relaksacyjna

500 – 600 zł

      

Ortodoncja

Konsultacja

150 zł

Wizyta kontrolna

100 zł

Aparat jednoszczękowy

1000 zł

Aparat dwuszczękowy

1200 zł

Szczegółowych informacji związanych z wyceną zabiegów udzielamy po

konsultacji stomatologicznej

  .

Szukasz pogotowia stomatologicznego w Kaliszu? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Czytaj więcej